مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: ‌ بیشترین درخواست فرزند خواندگی برای دختران کمتر از دو سال است و این کودکان در راس فرزندخواندگی های سازمان بهزیستی کشور قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری موج ، احمد دلبری اظهار داشت: یکی از چالش‌های بهزیستی استان تهران در سال ۹۴ مسئله فرزندخواندگی بود، زیرا ورودی زیادی داشتیم به نحوی که با توجه به امکانات محدود مسئولیت هر ۱۵ تا ۱۸ کودک بر عهده یک مادر یار بود. وی گفت: هر ماه حدود ۵۰ تا ۶۰ کودک زیر ۶ سال وارد شیرخوارگاه های سازمان بهزیستی استان تهران می شوند. مدیرکل بهزیستی استان تهران ضمن بیان اینکه در شیرخوارگاه‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد کودکان مجهول الهویه هستند، افزود: در سال گذشته  به طور میانگین ماهیانه ۵۷ کودک ۳ تا ۶ ساله به شیرخوارگاه سپرده شدند که ۳۰ درصد آنها مجهول الهویه بودند. به گفته دلبری، سال گذشته ۱۶۰۰ خانواده پشت نوبت فرزند خواندگی بودند که با تعاملات خوب بهزیستی و قوه قضاییه در زمینه واگذاری این کودکان به خانواده های متقاضی  ۱۳۲ درصد رشد داشتیم. رییس بهزیستی استان تهران با بیان اینکه سرپرستی حدود ۳۰۰ کودک در سال گذشته به خانواده های متقاضی فرزند خواندگی واگذار شد ، اظهار داشت:‌ به طور میانگین در هر ماه ۲۵ کودک وارد خانواده های متقاضی فرزندخواندگی شدند. دلبری به استقبال خوب خانواده‌ها برای پذیرش فرزند خوانده اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نیز حدود ۱۵۰۰ خانواده پشت نوبت فرزندخواندگی قرار دارند.