دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با انتقاد از اینکه شیوه فعلی جمع‌آوری کودکان کار و خیابان شیوه درستی نیست، گفت: باید…

مشاور وزیر و معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور گفت: در سالهای اخیر یکی از آسیبهای روانی- اجتماعی پدیده تکدی…

از سوی معاون مرکز آمار ایران تشریح شد؛

معاون مرکز آمار گفت:هرچه میانه سنی جمعیت از 30 سال بالاتر رود به معنای حرکت جمعیت کشور به سوی پیری است وکشور ما در…

موج از علت تعویق بررسی لایحه حمایت از کودکان گزارش می دهد

لایحه حمایت از کودکان در بین موضوعات سیاسی و اقتصادی جامعه گم شده است .شاید همه چیز از آنها مهمتر است، خودشان هم می…