موج از وضعیت اورژانس های اجتماعی گزارش می دهد؛

اولین دلیلی که مردم با اورژانس های اجتماعی تماس نمی گیرند عدم شناخت کافی با این اورژانس ها است، متاسفانه مردم ما…

صبح زود از خواب بیدار شد که راهی خیابان شود باید گدایی می کرد چطورش مهم نبود باید پول به خانه موسی می برد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک عنوان کرد

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با انتقاد از اینکه شیوه فعلی جمع‌آوری کودکان کار و خیابان شیوه درستی نیست، گفت: باید…

یک جمعیت شناس:

یک جمعیت شناس با استناد به آمار سال‌های 85 تا 95 گفت که حدود 25 درصد از جوانان «بیکار» هستند، این در حالیست که این…