معاون مقابله ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد

معاون مقابله با عرضه و امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشف 20 تُن و ‏‏894 کیلوگرم انواع مواد مخدر و…

استاد دانشگاه پردیس تهران گفت: متولیان امور فرهنگی باید شرایطی را فراهم کنند تا در چارچوب فرهنگ اسلامی برنامه‌های نشاط…

سازمان تامین اجتماعی درباره مواضع برخی از نامزدهای انتخاباتی چهارشنبه شب بیانیه ای صادر کرد.

از قوانین تامین اجتماعی بیشتر بدانیم

میزان مستمری افراد بر اساس مدت بیمه پردازی و دستمزدی که بر مبنای آن حق بیمه پرداخت می کنند، محاسبه می شود.