هفته نامه شاپورخواست به صاحب امتیازی و مدیرمسوولی امین ساکی، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان؛ نخستین شماره هفته‌نامه «شاپور خواست» به صاحب‌امتیازی و مدیر مسوولی امین ساکی و سردبیری گلناز کمالوند، منتشر شد.

بر اساس این گزارش، نخستین شماره شاپورخواست، زیر نظر شورای نویسندگان، در روز دوشنبه 30 بهمن‌ماه 96 منتشر و توزیع شد.

شاپورخواست، با اخذ مجوز شماره 80682 از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پا به عرصه مطبوعات لرستان گذاشته است.

استفاده از طراحی تصاویر به جای عکس، از جمله نکات مثبت این رسانه مکتوب است که برای نخستین بار در مطبوعات لرستان صورت گرفته است.

گفتنی است، جامعه مطبوعات لرستان با 11 هفته‌نامه، 6 دوهفته‌نامه، 8 ماهنامه، 5 پایگاه خبری و یک هفته‌نامه الکترونیک، فعالیت می‌کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج