مدیر مسوول خبرگزاری آریا نسبت به فیلتر شدن خبرگزاری آریا واکنش نشان داد.

رئیس یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال:

رئیس یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال گفت: از آنجایی که اختتامیه یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال…

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نمایشگاه رسانه های دیجیتال گفت: طرح شامد طرح موفقی است