رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: در مسیر جامعه دانش بنیان دولت، بخش خصوصی و دانشگاه سه گانه ای هستند که باید با هم کار کنند تا بر مشکلات فایق آیند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه؛ محمدابراهیم اعلمی آل آقا اظهار داشت: جامعه باید در مسیر اقتصاد دانش بنیان قرار گیرد و کشور ما هم راهی جز عبور و حرکت در مسیر دانش بنیان شدن ندارد. وی تصریح کرد: امروز علیرغم اینکه منابع خدادادی متعددی را در کشور بکار گرفته ایم اما همچنان مشکل داریم و حال که جامعه پتانسیل بالایی دارد باید از این پتانسیل موجود بیشتر استفاده کنیم تا از رنج جوانان کاسته شود. دکتر اعلمی بیان کرد: امروز مسیر اندیشه ورزی با همت دولت مردان در دولت تدبیر و امید آغاز نشده است که امیدواریم تدبیر تشکیل اتاق فکر استانی نیز منشأ خیر و برکت استان باشد. رئیس دانشگاه گفت: تولید فکر و اندیشه دانشمندان و اندیشه ورزان باید به بهره وری بهتر و به تولید محصولات ارزشمند منجر شود. دکتر اعلمی تاکید کرد: دانشگاه مرکز علم و اندیشه است و هم متفکرانی که در زمینه مختلف کار می کنند. همکار رسمی و غیر رسمی دانشگاه هستند. وی ابراز داشت: استعدادهای ارزشمندی در کشور وجود دارد که این استعدادهای فکری وقتی بطور همزمان در اتاق فکر در کنار متخصصین با تجربه قرار گیرند خروجی خوبی خواهند داشت.