معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه های هیات وزیران درخصوص مجوز انجام مذاکره و امضای موقت موافقتنامه های معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های بزریل، جمهوری کوبا، جمهوری دمکراتیک خلق کره و جمهوری آلبانی را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از پایگاه اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری، تصویب نامه های هیات وزیران درخصوص مجوز انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه های معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری، استرداد مجرمین و انتقال و استرداد محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های بزریل، جمهوری کوبا، جمهوری دمکراتیک خلق کره و جمهوری آلبانی توسط وزارت دادگستری را برای اجرا ابلاغ کرد. این مصوبات در جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۰۵٫۱۳ هیات وزیران تصویب و مورخ ۱۳۹۵٫۰۵٫۱۷ از سوی معاون اول رئیس جمهوری به وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه ابلاغ شد.