معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران را درخصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری این مقرره را در تاریخ ۱۳۹۵٫۰۵٫۱۶ به وزراتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه کلیات قراردادهای نفتی شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی باید به تایید وزیر نفت برسد. به گزارش ایرنا همچنین این مصوبه وزارت نفت را مکلف می کند یک نسخه از قراردادهای منعقده موضوع مصوبه یاد شده را ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد به صورت طبقه بندی شده برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کند.