معاون اول رئیس جمهور گفت: برخی یادشان رفته چگونه منابع کشور را هدر دادند.

به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عصر امروز در نشست استانداران سراسر کشور با وزیر کشور اظهار داشت: آخر همین هفته نشست استانداران با هیئت دولت را داریم تا روال اداری کشور که در مسیر خوبی قرار گرفته را به سرعت به پیش ببریم.
وی در ادامه با بیان اینکه دولت روحانی و شخص آقای روحانی جز مظلوم ترین روسای جمهور تاریخ ایران به حساب می آید گفت: این نوع رئیس جمهور را مورد تهاجم قرار دادن، در تاریخ جمهوری اسلامی کم سابقه یا بی سابقه است.
جهانگیری ادامه داد: اگر بحثانتخابات را دارند، انتخابات جای خود است. رقبا بیایند هر طور که می خواهند اظهار نظر کنند و قاضی اصلی هم مردم هستند که رای خود را به صندوق می اندازند.
وی با اشاره به تخریب علیه رئیس جمهور گفت: شخصی که روحانی، مجتهد، عضو مجلس خبرگان رهبری و به مدت ۲۴سال نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی بود، حرف های بد و سخیفی علیه او زده می شود.
جهانگیری ادامه داد: ما داریم نجابت می کنیم و نمی گوییم که این آقایان چه شرایطی را برای کشور ایجاد کردند. آن ها دارند طلب کار می شوند؛ انگار یادشان رفته که چه هجمی از منابع دست شان بود و آن را هدر دادند و در نهایت چه رکود تورمی بی سابقه ای را بر کشور حاکم کردند.
وی افزود: انگار یادشان رفته که چه فضای سیاسی را در داخل کشور ایجاد کردند؛ دو نفر که با هم برادر بودند و در دوران انقلاب در یک جبهه بودند، رو به روی هم قرار گرفتند و ستون های انقلاب را رو در روی هم قرار دادند.
خبر در حال تکمیل…