معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران درباره تامین اعتبار برای نهاد ریاست جمهوری از محل منابع مشخص شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از سامانه ملی قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در این ابلاغیه درباره نحوه تامین اعتبار نهاد ریاست جمهوری در قانون بودجه سال ۹۵ تصمیم گیری شده است. این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۰۵٫۰۶ هیات وزیران تصویب و با شماره ۵۴۳۷۷ مورخ ۱۱ مرداد از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.