کمیسیون مشترک همکاری‌ها ایران و افغانستان ۱۹ و ۲۰ مرداد در تهران با حضور وزیران کشور و دارایی دو کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، پنجمین کمیسیون مشترک همکاری‌ها ایران و افغانستان» هفته آینده به مدت دو روز در تهران به میزبانی وزارت کشور برگزار می‌شود. این کمیسیون اولین کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور در دولت محمد اشرف غنی‌ و حسن روحانی است. کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور آخرین بار در شهریور ۱۳۹۱ در کابل برگزار شده است. احمد حکیمی وزیر مالیه افغانستان از سوی دولت این کشور سرپرستی هیات افغان را در این کمیسیون بر عهده دارد. در روز نخست این نشست کمیته‌های کارشناسی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی موضوعات مختلف مشترک را مورد بررسی قرار می‌دهند و در روز دوم نشست اصلی کمیسیون باحضور وزیران کشور و مالیه دو کشور برگزار می‌شود. گفتنی است در سال‌های گذشته از سوی ایران، وزارت امور خارجه مسوول برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌ها بوده است.