وزیر کشور گفت: ‌ در تمام اموری که مردم وارد کار شدند کارها بخوبی و با موفقیت انجام شده است و مشارکت مردم و حضور آنان مولفه اصلی پیشبرد اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ ‌ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، ‌ عصر چهارشنبه در اولین جلسه کمیته فنی قرارگاه مدیریت جهادی اقتصاد مقاومتی در وزارت کشور، هدف از تشکیل این کمیته را ایجاد هماهنگی بیشتر، ‌ رفع موانع موجود و تقویت امکانات مورد نیاز اجرای موفق اقتصاد مقاومتی در استانهای آذربایجان شرقی، ‌ کرمان و لرستان بعنوان ۳ استان الگو عنوان کرد و افزود: ‌ کمیته فنی به عنوان حلقه وصل استانها، ‌ وزارت کشور و قرارگاه مدیریت جهادی اقتصاد مقاومتی عمل خواهد کرد. وزیر کشور با تاکید بر ضرورت واگذاری طرحها و پروژه های نیمه تمام و قابل واگذاری به بخش خصوصی، از استانهای الگوی اقتصاد مقاومتی خواست اینگونه طرحها را احصاء‌ کنند تا از طریق قرارگاه اقتصاد مقاومتی مسائل واگذاری آنها پیگیری شود. رحمانی فضلی همه دستگاههای اجرایی را علاقه مند و فعال در عرصه اجرای اقتصاد مقاومتی توصیف کرد و گفت: طرحهای اقتصاد مقاومتی نباید مختص مرکز استان باشد بلکه مراکز روستایی و شهرستانهای دوردست استانها را نیز شامل شود و عدالت محور باشد. وزیر کشور با اشاره به اهمیت ایجاد ظرفیت لازم برای پیشبرد طرحهای اقتصاد مقاومتی در استانهای ۳ گانه از طریق فراهم کردن امکانات و سرمایه آموزش مجریان آن افزود: یکی از ویژگی های اجرایی وامهای اقتصاد مقاومتی کار روی روشهای تامین مالی این طرحهاست و باید بدون پول کارها را پیش ببرید. وزیر کشور گفت: ‌کار اعضای کمیته فنی تسهیل امور بدون خروج از قانون است ضمن اینکه باید دست دستگاههای اجرایی عضو کمیته فنی باز و نمایندگان آن دارای اختیار لازم برای پیشبرد امور باشند. رحمانی فضلی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی در ترغیب مردم به مشارکت در اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی گفت: ‌ رسانه ملی و علماء ‌اگر پای کار بیایند می توانیم فرهنگ اقتصاد مقاومتی را نهادینه کنیم و در این خصوص می توان از طریق ساخت فیلم و سریال در رسانه ملی با موضوع اقتصاد مقاومتی مفاهیم و پیامهای آن را به طور غیرمستقیم به مخاطبان انتقال داد. در اولین نشست کمیته فنی قرارگاه مدیریت جهادی اقتصاد مقاومتی ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور به بیان اهم فعالیتهای این معاونت در موضوع تفویض اختیار در حوزه های مرتبط با اجرای اقتصاد مقاومتی پرداخت. در ادامه جلسه دین پرست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به شرح وظایف و اقدامات انجام شده در موضوعات مختلف اقتصاد مقاومتی پرداخت و در باره ۳ استان آذربایجان شرقی، ‌ کرمان و لرستان به عنوان استانهای الگو برای اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: ‌این سه استان ۱۵ و نیم درصد مساحت، ‌ ۱۱ درصد جمعیت و ۱۳ درصد شهرستانهای کل کشور را شامل می شود. در این نشست همچنین بازوند استاندار لرستان، رزم حسینی استاندار کرمان‌ و جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی به ترتیب به بیان قابلیتها، ‌ امکانات و موانع اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی در استانهای تحت مسئولیت خود پرداختند و نمایندگان نهادها و دستگاههای اجرایی کشور به موارد مطرح شده پاسخ دادند.