منشور ۶ پروژه اقتصاد مقاومتی تعریف شده در وزارت ارتباطات به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شد

به گزارش خبرگزاری موج، چهاردهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف بررسی چالش‌های پیش‌رو در خصوص ۶ پروژه اقتصاد مقاومتی این بخش، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. در این جلسه اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات در حضور معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و سایر مدیران و مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۶ پروژه اقتصاد مقاومتی بخش ICT کشور را ارائه کردند. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و اعتقاد راسخ و جدی دولت به ساماندهی نظام اقتصادی کشور، اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را راهگشای رونق اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: همگرایی دستگاه‌های اجرایی جهت تسریع در اجرای پروژه‌های دارای اولویت از ضروریات و اولویت‌های تخصیص منابع به پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی، امری بدیهی است که باید مراقبت و هدایت منابع در این راستا باشد. واعظی عنوان کرد: وزارت ارتباطات و مجریان این پروژه، باید در پیگیری مستمر پروژه‌های ۶گانه جدی باشند. فرهاد دژپسند معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جزء دستگاه‌های پیشرو در تدوین و ارائه به موقع منشور پروژه‌های اقتصاد مقاومتی بود، گفت: جلسات مستمر برای هماهنگی و نهایی کردن زیرپروژه‌ها باید برگزار شود.