با تصمیم هیئت وزیران، وزارت جهادکشاورزی مجاز است برای حمایت از توسعه سرمایه‏ گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق ‏های حمایت از توسعه بخش کشاورزی نسبت به فروش شش دانگ یک قطعه زمین در استان همدان اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری موج، با تصمیم هیئت وزیران، وزارت جهادکشاورزی مجاز است برای حمایت از توسعه سرمایه ‏گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق ‏های حمایت از توسعه بخش کشاورزی نسبت به فروش شش دانگ یک قطعه زمین در استان همدان اقدام کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است: وزارت جهادکشاورزی مجاز است برای حمایت از توسعه سرمایه‏ گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق‏ های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان به منظور تأمین سرمایه اولیه صندوق‏ های یاد شده، نسبت به فروش شش دانگ یک قطعه زمین با پلاک ثبتی (۸۵) فرعی از (۴۵) اصلی، واقع در بخش (۳) نهاوند، استان همدان، روستای علمدار به مساحت (۱۴۸۲۳۵) مترمربع با حفظ کاربری زراعی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صددرصد وجوه یادشده در اجرای ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی - مصوب ۱۳۷۹- و ماده (۱۷) قانون افزایش بهره ‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۱۳۸۹- از محل اعتبار مصوب مربوط در اختیار وزارتخانه یادشده قرار می ‏گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط در استان‏ مذکور هزینه نماید. این تصویب‌نامه به تأیید رییس جمهوری رسیده و توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شد.