مطالبات ۴ هزار میلیارد ریالی شهرداری قم و هزینه ۶۰۰ میلیارد ریالی اجرای متروی قم در سفر روز سه شنبه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به این شهر، اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، این اعتبارات در جلسه کاری محمد باقر نوبخت با استاندار قم که در محل استانداری برگزار شد، اختصاص یافت.

استاندار قم در این جلسه طی سخنانی با اشاره به جایگاه ویژه استان قم، خواستار تخصیص اعتبارات بر اساس شاخصه های منحصر بفرد این استان شد.

سید مهدی صادقی با اشاره به مطالبات شهرداری قم از دستگاه های اجرایی و مراکز فرهنگی و نظامی گفت: در راستای مدیریت هرچه بهتر شهر قم تامین این مطالبات امری ضروری است.

وی همچنین مسئله متروی قم را به عنوان یک اولویت مهم در زمینه مدیریت ترافیک شهری مورد توجه قرار داد و خواستار کمک دولت برای تحقق هرچه زودتر این طرح مهم عمرانی شد.

وی همچنین خواستار مساعدت دولت برای اجرای خط بی مترو حد فاصل شمال به جنوب شهر قم شد.

تخصیص مطالبات ۴ هزار میلیارد ریالی شهرداری و پرداخت ۶۰۰ میلیارد ریال جهت متروی قم در سال ۹۵ و تامین اعتبار اجرای کمربندی قم به طول ۱۱۰ کیلومتر در سال ۹۶ از جمله مصوبات این جلسه بود.

مسئله رفاهیات کارکنان دولت و تبدیل وضعیت پرسنل قرارداری نیز توسط استاندار قم در این جلسه مطرح گردید.