با تصمیم هیئت وزیران، وزارت جهاد کشاورزی مجاز شد برای حمایت از توسعه سرمایه ‏گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق‏ های حمایت از توسعه بخش، نسبت به فروش املاک مازاد بر نیاز خود در استان زنجان اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری موج، با تصمیم هیئت وزیران، وزارت جهاد کشاورزی مجاز شد برای حمایت از توسعه سرمایه‏ گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق‏ های حمایت از توسعه بخش، نسبت به فروش املاک مازاد بر نیاز خود در استان زنجان اقدام کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است برای حمایت از توسعه سرمایه‏ گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق ‏های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان به منظور تأمین سرمایه اولیه صندوق های یادشده، نسبت به فروش املاک مازاد بر نیاز خود در استان زنجان با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صددرصد وجوه یادشده در اجرای ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی - مصوب ۱۳۷۹- و ماده (۱۷) قانون افزایش بهره‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب ۱۳۸۹- از محل اعتبار مصوب مربوط در اختیار وزارتخانه یادشده قرار می‏گیرد تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط در استان‏ مذکور هزینه نماید. این مصوبه به تأیید رئیس جمهوری رسیده و از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.