هیئت دولت در جلسه امشب مجوز انتشار ١٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه را به وزارت اقتصاد و دارایی داد.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه عصر امروز یکشنبه سوم مرداد ماه هیئت دولت، اعضای دولت به بررسی یکی دیگر از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور پرداخته و آن را از تصویب گذراندند. بر این اساس، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد تا مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به همان اشخاص تسویه کند.

وزارت اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام لازم را به عمل آورد.