انتشار فیلم برخورد تحسین برانگیز و کم سابقه وزیر روحانی دولت یازدهم واکنش های مختلفی داشت.

به گزارش خبرگزاری موج،اغلب کاربران و افکار عمومی از سعه صدر و حسن برخورد وزیر اطلاعات با معلمی که درخواست طرح سخن در میانه سخنرانی سیدمحمود علوی را داشت استقبال کردند، این درحالی است که برخی رسانه ها و خبرگزاری های مخالف دولت در اقدامی غیر حرفه ای و غیرمنطبق با اخلاق رسانه ای نسبت به جعل و تحریف اقدام و رفتار مردمی وزیر اطلاعات اقدام کردند. آنها مدعی شدند که معلم معترض سخنان وزیر اطلاعات را قطع و انتقادات خود را به شکل اعتراض بیان کرده ،درحالیکه علوی نیز به تلافی هنگام سخنان معلم به اظهارات وی بی توجهی کرده است. تحریف واقعیت درحالی از سوی این رسانه های مدعی صورت می‌گیرد که براساس فیلم منتشرشده معلمی هنگام سخنرانی وزیر اطلاعات درخواست وقت برای طرح سخنانش می‌کند که برخلاف انتظار عموم وزیر سخنان خود را قطع و از وی می‌خواهد تا برای طرح سخنانش پست تریبون بیاید. از سوی دیگر وزیر اطلاعات هنگام کنار رفتن از تریبون مورد مراجعه چند نفر دیگر از مردم شده و با آنها صمیمانه گفت‌وگو کرد که این برخورد وزیر مقتدر اطلاعات آن چیزی است که رسانه های مخالف دولت با دلخوری از آن به عنوان «برخورد اعتراضی وزیر اطلاعات» یاد کردند.