سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور انجام نشستی صمیمانه و بیان دغدغه ها از بازنشستگان نیروهای مسلح برای حضور در ضیافت افطاری دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی از بازنشستگان نیروهای مسلح قبل از سال ۱۳۸۶ برای حضور در ضیافت افطاری دعوت به عمل آورد.
این دعوت به منظور انجام نشستی صمیمانه برای بیان مشکلات از سوی بازنشستگان در زمینه حقوق و مستمری و درخواست افزایش حقوق برگزار می شود.
این نشست روز یکشنبه(۶ تیر ماه) ساعت ۱۷ عصر در محل سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار می شود.
قرار است در صورت تایید نوبخت رییس این سازمان به منظور افزایش حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح بندی در لایحه برنامه ششم گنجانده شود.
شایان ذکر است؛ پیش از این بازنشستگان نیروهای مسلح از مجلس درخواست افزایش حقوق و مستمری خود را داشتند که وکلای ملت این افزایش را منوط به قرار دادن بندی در برنامه ششم توسعه کرده بودند.