با تصمیم هیئت وزیران، ربیعی به عنوان عضو منتخب هیئت وزیران در شورای حقوق و دستمزد جایگزین وزیر صنعت شد.

به گزارش خبرگزاری موج، با تصمیم هیئت وزیران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو منتخب هیئت وزیران در شورای حقوق و دستمزد جایگزین وزیر صنعت، معدن و تجارت شد. متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است: «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان عضو منتخب هیئت وزیران در شورای حقوق و دستمزد جایگزین وزیر صنعت، معدن و تجارت می شود.» اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.