معاون امور تقنینی و پارلمانی جدید نهاد ریاست جمهوری گفت: سوالات بیجا و بی مورد نمایندگان نباید موجب سلب آرامش رئیس جمهور و وزرا شود و سوالات بی جا و بی مورد نباید آرامش کارکردن این عزیزان را به هم بزند.

به گزارش خبرگزاری موج، حسینعلی امیری در مراسم معارفه‌ی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: فقط صدای دولت و رئیس جمهور باید در مجلس شنیده شود و این را در معاونت مجلس اجرایی خواهم کرد.

وی تاکید کرد: ‌ میز کار را سجاده عبادت می‌دانم و با این دیدگاه حتما روابط دولت و مجلس را ارتقا خواهم داد.

امیری یاد آور شد: اعتدال مد نظر رئیس جمهور را رعایت خواهم کرد چرا که هر کس را به دلیل ویژگی‌هایش دوست دارم چون به کرامت ذاتی انسان‌ها معتقدم و مطلقا اشخاص را در طیف‌بندی‌های سیاسی تقسیم نمی‌کنم، بلکه شخصیت افراد برایم اهمیت دارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور، تاکید کرد: اصلاح طلب و اصولگرا را فرزندان این انقلاب می‌دانم و معتقدم برای هر دوی آنها باید فرصت خدمت ایجاد کرد.

امیری در ادامه سخنانش، گفت: از اعتماد رئیس جمهور به بنده طی سه سال گذشته در وزارت کشور، و حالا در معاونت پارلمانی ریاست جمهوری تشکر می‌کنم. نظام تفکیک قوا در ساختار قانون اساسی قرار گرفت و مجلس در دولت نظارت دارد. و کار سنگین اداره کشور نیز بر عهده دولت گذاشته شده است. هر گاه بین دولت و مجلس همدلی درک مشترک و همزبانی وجود داشته است، امور کشور به خوبی پیش رفته است. معاونت پارلمانی رئیس جمهور با تاکید بر این که ارتقای سطح همکاری بین مجلس و دولت را طبق قانون اساسی دنبال خواهد کرد گفت: قول می‌دهم که شاهد کمترین اختلاف نظر بین معاونت امور مجلس نهاد ریاست جمهوری با معاونت حقوقی رئیس جمهور باشیم. امیری آرامش کاری در دولت را یک ضرورت دانست وافزود: رئیس جمهور و وزرا باید در فضای آرام کار کنند و از جهت مجلس نباید برای آنان دغدغه ایجاد شود. سوالات بی‌جا و بی مورد نمایندگان نباید موجب سلب آرامش آنان شود؛ چرا که وقت و انرژی آنان صرف مسائل غیر از کار می‌شود. فقط صدای دولت و رئیس جمهور باید در مجلس شنیده شود و معاونت مجلس نهاد ریاست جمهوری باید مانع از چند صدایی معاونت‌های پارلمانی دستگاه‌های اجرایی شود. معاون پارلمانی رئیس جمهور با تشریح برنامه‌های این معاونت در دوره‌ی جدید گفت: در حال تدوین برنامه‌ی علمی، برای اداره‌ی معاونت مجلس آن هم مبتنی بر شاخص‌های کمی قابل اندازه‌گیری هستیم. یکی از اشکالات کشور تراکم قوانین است که مشکلات زیادی را به وجود آورده است. در هیچ کجای دنیا طرح‌ها و لوایح فزونی نداشته است اما در ایران این مساله بر عکس است. این مساله باید سامان یابد. امیری افزود: مونیتورینگ عملکرد معاونت‌های پارلمانی دستگاه‌های اجرایی را از طریق سامانه الکترونیکی در دو حوزه‌ی اجرایی و تقنینی به زودی تهیه می‌کنیم و سازمان معاونت‌های پارلمانی دستگاه‌های اجرایی را سامان خواهیم داد.