جلسه فوری شورای امنیت ملی در کشور، احتمالاً روز شنبه در اولین ساعات اداری با حضور مقامات کشور برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، جلسه فوری شورای امنیت ملی در کشور، فردا (شنبه ۲۶ تیرماه) در اولین ساعات اداری با حضور رئیس جمهور و دبیر این شورا و همچنین فرماندهان عالی رتبه نظام برگزار و در خصوص تحولات کشور همسایه(ترکیه) گفتگو خواهد شد.