با تصویب هیئت وزیران، کارگروهی به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای مطلوب برنامه ها برای کاهش آلودگی هوای کلانشهرها تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، با تصویب هیئت وزیران، کارگروهی به ریاست معاون اجرایی رییس جمهور به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای مطلوب برنامه ها و نیز انجام اقدامات لازم برای تحقق برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها تشکیل می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اعضای این کارگروه شامل وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری کلانشهر ذی ربط هستند. متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است: ۱ - به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای مطلوب برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت و نیز انجام اقدامات لازم برای تحقق برنامه بلندمدت برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها کارگروهی به ریاست معاون اجرایی رییس جمهور و عضویت وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری کلانشهر ذی ربط تشکیل می گردد. ۲ - تصمیمات کارگروه مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط و شهرداری های کشور لازم الاجرا است. در مواردی که تحقق تصمیمات کارگروه نیازمند تصمیم گیری سایر مراجع ذی ربط قانونی است، مراتب به مرجع مذکور برای تصمیم گیری نهایی ارسال می شود. ۳ - محل استقرار دبیرخانه کارگروه مذکور در معاونت اجرایی رییس جمهور تعیین می شود. ۴ - دستگاه های اجرایی موظفند در راستای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، اقدامات مندرج در جدول پیوست را که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است طی زمان بندی های تعیین شده اجرا و محقق نمایند. ۵ - در راستای اجرای برنامه یک ساله جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی در برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ بیست و دو هزار میلیارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۲) ریال تسهیلات با نرخ بیست درصد(۲۰%) را از طریق بانک های عامل(ملی، ملت، صادرات، تجارت و توسعه تعاون) جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر کلانشهرها اختصاص دهد. ۶ - وزارت صنعت، معدن و تجارت انعقاد قرارداد خودروسازان را با بانک های عامل ذی ربط تعیین شده به نحوی تنظیم می نماید که ده واحد درصد از نرخ تسهیلات فوق الذکر از محل تخفیف قیمت خودروهای موردنظر تأمین گردد. ۷ - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است کمک بلاعوض دولت را در اجرای طرح نوسازی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تأمین نماید. ۸ - وزارت امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نسبت به اجرای کامل استفاده از تخفیفات ترجیحی سود بازرگانی موضوع بند(۴) تصویب نامه شماره ۱۲۶۶۵۳ / ت۴۹۲۰۸ ه مورخ ۱۴/۷ / ۱۳۹۲ در مورد خودروهای فرسوده این برنامه اقدام نماید. ۹ - وزارت نفت(سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی) موظف است منابع حاصل از صرفه جویی سوخت موضوع ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب۱۳۹۴ - را در فواصل سه ماهه با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط هزینه نماید. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت کشور - راه و شهرسازی - وزارت نفت - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دادگستری – وزارت آموزش و پرورش - وزارت اطلاعات - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - معاونت اجرایی رییس جمهور - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور - سازمان حفاظت محیط زیست و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.