معاون اول رئیس جمهور با همراهی برخی وزرا از طرح های راهبردی و زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عصر چهارشنبه به مازندران سفر کرد و به همراه وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، وزیر تعاون و معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طرح های راهبردی و زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد بازدید کرد.

جهانگیری هم اکنون با کشتی، مشغول بازدید از اسکله نفتی یک و دو در حال احداثدر عمق دریای خزز است.

بازدید از طرح های راهبردی و زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد واقع در حاشیه شرقی دریای خزر و شرکت در همایش مدیران، نخبگان و دست اندرکاران اقتصاد مقاومتی مازندران در بابلسر از برنامه های سفر دو روزه جهانگیری اعلام شده است.

روز پنجشنبه همایش بزرگ نخبگان و مدیران مازندران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رئیس جمهور در بابلسر برگزار می شود.