رئیس جمهوری در تبریک توییتری عید فطر به همه مسلمان جهان گفت: برای داشتن جهانی که حق هرگونه حیات به‌ویژه جان انسان‌ها در آن دارای ارزش و احترام باشد دعا کنیم.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس جمهوری در تبریک توییتری عید فطر به همه مسلمان جهان، با اشاره به جنگ‌های داخلی و حملات تروریستی و کشته‌شدن انسان‌های بی‌گناه، گفت: «در جشن عیدفطر که دور هم جمع مى‌شویم، دعا کنیم جهانی داشته باشیم که حق هرگونه حیات به‌ویژه جان انسان‌ها در آن دارای ارزش و احترام باشد.»