دومین همایش فصلی دوره ششم و مجمع عمومی فوق‌العاده خانه احزاب روز پنج‌شنبه(۳۱ تیرماه) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، دومین همایش فصلی دوره ششم و مجمع عمومی فوق‌العاده خانه احزاب، روز پنج‌شنبه(۳۱ تیرماه) در سالن اجتماعات وزارت کشور برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، متعاقب جلسه روز دوشنبه چهاردهم تیرماه ۹۵ شورای مرکزی خانه احزاب ایران که در سالن اجتماعات ساختمان شهید رجایی وزارت کشور برگزار شد و پس از ارائه دبیر اجرایی و رئیس کمیته اطلاع‌رسانی خانه احزاب ایران درخصوص میزان آمادگی برای برگزاری همزمان دومین همایش فصلی دوره ششم و مجمع عمومی فوق‌العاده برای اصلاح مواذی از اساسنامه خانه احزاب که در کمیته حقوقی مورد بحثو بررسی قرار گرفته است و پس از بحثو تبادل نظر مقرر شد، زمان برگزاری این همایش و مجمع عمومی فوق‌العاده با یک هفته تاخیر در روز ۳۱ تیرماه در سالن اجتماعات وزارت کشور برگزار شود.
گفتنی است؛ در این همایش، رئیس و نواب رئیس مجلس برای سخنرانی، حضور خواهند داشت.