استاندار کرمانشاه در دیدارهای جداگانه با معاون اول و معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره برنامه‌های سفر هیأت دولت به استان کرمانشاه مذاکره و رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج؛ اسدالله رازانی، استاندار کرمانشاه در دیدارهای جداگانه با معاون اول و معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره برنامه‌های سفر هیأت دولت به استان کرمانشاه مذاکره و رایزنی کرد.

استاندار کرمانشاه و معاون اول رئیس‌جمهور در دیداری موضوعات مربوط به سفر رئیس‌جمهور به کرمانشاه را مورد بحثو بررسی قرار دادند و در این دیدار مسائل و موضوعات مربوط به استان کرمانشاه و برنامه‌های سفر رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان طوری تعیین شود که زمینه‌ساز کاهش بیکاری و توسعه استان باشد.

استاندار کرمانشاه در جلسه دیگری با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، وزیر نفت و مسؤول سفرهای رئیس‌جمهور، درباره مقدمات سفر به استان و ایجاد هماهنگی میان وزارت‌خانه‌ها برای بررسی پیشنهادات، گفت‌و‌گو و مذاکره کرد.

در این جلسه موضوعات مربوط به منطقه آزاد، کاهش نرخ بیکاری، طرح سردسیری، کریدور گردشگری، پروژه اتوبان کرمانشاه - خرم‌آباد و… به بحثو بررسی گذاشته شد.