معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیات وزیران مبنی بر اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را برای اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق نوآوری و شکوفایی ابلاغ کرد. **متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳هـ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: ۱- ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می شود: الف- عبارت 'و نظارت بر اجرای این ماده' حذف می شود. ب- در بند (الف) عبارت 'نماینده رئیس شورا (رئیس)' به عبارت ' معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور (رئیس)' اصلاح می شود. پ- بند (ج) حذف و عناوین سایر بندها به ترتیب اصلاح و متون زیر به عنوان بندهای (ط) و (ی) و تبصره های (۱)، (۲) و (۳) به این ماده اضافه می شوند: ی - سه نفر صاحبنظر در حوزه شرکت های دانش بنیان به پیشنهاد کارگروه و حکم رئیس کارگروه. ک - یک نفر صاحبنظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حکم رئیس کارگروه. تبصره ۱- نظارت بر اجرای این ماده بر عهده دبیرخانه شورا می باشد. تبصره ۲- کارگروه می تواند تا سه نفر از نمایندگان سایر بخش ها و سازمان ها را به عضویت کارگروه درآورد. تبصره ۳- فرایند بررسی صلاحیت شرکت های دانش بنیان از زمان تکمیل پرونده باید حداکثر در مدت دو ماه انجام گیرد. ۲- در ماده (۲۸) عبارت 'و مناطق ویژه علم و فناوری' پس از عبارت 'پارک های علم و فناوری' اضافه می شود. ۳- در ماده (۳۲) واژه 'کمتان' به واژه 'کتمان' اصلاح می شود.