سخنگوی دولت از تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه و تبصره اصلاح نظام بانک‌ها به مجلس ظرف ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت از تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه و تبصره اصلاح نظام بانک ها به مجلس ظرف ماه آینده خبر داد و گفت: لایحه برنامه ششم توسعه آماده ارائه به مجلس است و با همکاری مجلس زمانی برای تقدیم آن در ماه آینده درنظر گرفته خواهد شد. وی درباره باز تقدیم تغییرات لایحه بودجه ۹۵ به مجلس دهم تصریح کرد: تبصره های ۱۹ و ۲۰ لایحه تقدیمی دولت درباره اصلاح ساختار بانک ها در مجلس نهم به تصویب نرسید و حذف شد،اما دولت خواهان ابقای این دو تبصره است. سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: لذا برای اصلاح نظام بانکی و کمک به تولید و ایجاد رونق اقتصادی، این دو تبصره به مجلس تقدیم می شود.