معاون اول رئیس جمهوری آیین نامه اجرایی بند(ز) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، در این مصوبه علاوه بر تعریف لغات و عبارات، درباره تکالیف وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص انتشار، قیمت گذاری و نحوه توزیع اسناد خزانه اسلامی تصمیم گیری شده است. اسحاق جهانگیری این مقرره را که در جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۰۶٫۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، طی نامه شماره ۶۹۳۴۸ مورخ ۱۳۹۵٫۰۶٫۰۹ به وزارتخانه امور اقتصادی و داریی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.