نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مسافر و کالا از طریق جاده، بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، براساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و ۱۳ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. بر اساس تبصره الحاقی این طرح در اجرای ماده ۱۱ و ۱۲ این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول ۱۳۹ و ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.