گزارش مطالعات مفهومی احداثراه‌آهن اصفهان - اهواز از سوی شرکت کره‌ای ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری موج، پیرو الحاقیه تفاهم‌نامه احداثراه‌آهن اصفهان - اهواز با کره جنوبی مقرر شد این شرکت به تنظیم گزارشی در خصوص کلیات طرح بپردازد و اطلاعات گردآوری شده را ارایه کند.

در جلسه‌ای با حضور معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها به همراه تعدادی از مدیران معاونت راه‌آهن، این طرح ارایه و مقرر شد در صورت تایید گزارش مطالعات طراحی مفهومی ارایه شده، شرکت چینی نسبت به تهیه مطالعات امکان‌سنجی پروژه اقدام کند.

در همین راستا هفته گذشته هیاتی از این شرکت کره‌ای با سفر به استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری از محل اجرای پروژه بازدید کردند و با مسئولان استانی به بحثو گفتگو در رابطه با چگونگی اجرای پروژه پرداختند.

الحاقیه تفاهم‌نامه ساخت راه‌آهن اصفهان - اهواز به طول ۵۴۰ کیلومتر در سفر اخیر رئیس جمهور کره جنوبی به ایران به عنوان بزرگترین قرارداد منعقده در این سفر، به امضا دو طرف رسید.

این خط‌آهن با کاهش حدود ۴۵۰ کیلومتری فاصله ریلی دو استان خوزستان و اصفهان موجب افزایش ظرفیت حمل بار و مسافر بین این دو استان و مناطق مرکزی کشور می‌شود، تنگنای ظرفیتی محور جنوب کشور را کاهش داده و استان چهارمحال و بختیاری را نیز تحت پوشش خطوط ریلی قرار می دهد.