عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور همزمان با هفته دولت و در چهارمین روز از سفر خود به استان گلستان کارخانه صنعتی مارال را در شهرک صنعتی شهرستان علی آباد کتول افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، مجموعه مارال فروز با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد ریال سرمایه ثابت و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش با اشتغال ۱۰۰ نفر به صورت مستقیم در دو نوبت کاری ۱۲ ساعته در چهار بخش تولید رب گوجه فرنگی، انواع کنسرو، شالی کوبی و سردخانه آماده افتتاح و راه اندازی شد. این واحد صنعتی در صورت تکمیل ظرفیت توان ایجاد اشتغال تا ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم و حدود ۹۰۰ نفر اشتغالزایی غیر مستقیم را دارد. این مجموعه صنعتی در سال ۱۳۹۰ به دلیل مشکلات مالی و عدم تامین سرمایه گردش مورد نیاز و حمایت نکردن بانک ها متوقف شد که سرمایه گذاران جدید با بودجه ۲۴۰ میلیاردی و نصب خطوط تولید جدید آن را راه اندازی کردند.