معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: بخشی از اصلاحاتی که در قرارداد های جدید نفتی انجام شده، برآمده از اظهار نظرهایی بود که در مجلس و محافل حقوقی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری موج،حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب شبکه دو سیما به تبیین میزان تعامل دولت با مجلس شورای اسلامی پرداخت. وی در ابتدای این برنامه درباره اینکه دولت جایگاه مجلس را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: با تقسیم کاری که در قانون اساسی وجود دارد تعامل بین سه قوه به ویژه مقننه و مجریه از اساس و اهمیت خاصی برخوردار است. امیری با تاکید بر اینکه تعامل بین قوه مجریه و مقننه برای پیش برد اهداف کشور مهم و  اساسی است، خاطرنشان کرد: بر این اساس، رویکرد حوزه معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ارتقاء سطح تعامل و همکاری دولت با قوه مقننه است. براساس توصیه رئیس جمهور بین دولت و مجلس تعامل و همکاری وجود دارد معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت تمام حقوقی که قانون اساسی برای مجلس قائل است فارغ از اینکه نمایندگان در چه تبار سیاسی هستند به رسمیت می شناسد، بیان داشت: براساس توصیه رئیس جمهور می بایست بین دولت با رئیس، هیئت رئیسه، کمیسیون ها و فراکسیون های مختلفی که در مجلس وجود دارند تعامل و همکاری وجود داشته باشد. بخشی از اصلاحات انجام شده در قراردادهای جدید نفتی با نظر نمایندگان مجلس اعمال شده است امیری با تاکید بر اینکه در حوزه کلان تعامل دولت و مجلس در سطح بسیاری خوبی قرار دارد گفت: هر زمان که نمایندگان اطلاعاتی از ما خواستند در اختیارشان قرار داده شده و در موضوع قراردادهای جدید نفتی نیز باید عنوان کنم که دولت این قراردادها را در مرعا و منظر قضاوت عمومی گذاشته و این موضوع در محافل مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. وی ادامه داد: دولت نسبت به این موضوع، برخورد مناسبی داشته و بخشی از اصلاحاتی که در قرارداد های جدید نفتی انجام شده، برآمده از اظهار نظرهایی بود که در مجلس و محافل حقوقی انجام شده است. معاون پارلمانی ریاست جمهوری در بخش دیگری از اظهاراتش بیان داشت: اینکه تعداد قابل توجهی از نمایندگان در مجلس دهم همراه دولت هستند و درک مشترکی از مسائل کشور دارند را فرصت خوبی برای دولت می دانیم که باید از آن استفاده کرد. امیری با بیان اینکه تعداد نمایندگانی که در مجلس همراه دولت نیستند، بسیار کم است و رویکرد مجلس نسبت به دولت رویکرد مثبت و سازنده ای است، گفت: رویکرد دولت نیز تعامل ضابطه‌مند با مجلس شورای اسلامی است.