رئیس مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد تا لایحه‌ای برای ساماندهی درآمدها در خصوص وضعیت بیمه‌ها ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری موج،رئیس مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش وزیر بهداشت از وضعیت بهداشت و درمان، اظهار کرد: اشاره‌ای به وجود هماهنگی بین وزارت بهداشت، بیمه‌ها و درآمدها شد که مطابق سیاست‌های بخش سلامت که در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده و رهبری هم آن را ابلاغ کردند بندی دارد که مربوط به همین مسأله است تا مدیریت واحدی برقرار شود. رئیس نهاد قانون‌گذاری، گفت: لازمه این کار این است که دولت لایحه‌ای را تنظیم کند تا مشکل حل شود و مجلس هم کمک می‌کند که این سیاست‌ها محقق شود تا منابع پایداری برای وزارت بهداشت جهت سلامت در نظر گرفته شود. لاریجانی افزود: اگر وزارت بهداشت و دولت در برنامه ششم نظر و پیشنهادی را برای سامان‌بخشی به این حوزه دارند می‌توانند ارائه کنند تا درآمدهایی که مربوط به سلامت است از ثبات و پایداری برخوردار شود و در قانون برنامه بتوانیم بر روی آن کار کنیم.