بزرگ‌ترین کارخانه تولید ترانسفورماتور کشور روز پنجشنبه با حضور معاون اول رئیس‌جمهور کشور افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، فرج‌الله معماری عضو هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان اظهارداشت: با افتتاح و راه‌اندازی این کارخانه ایران در تولید ترانسفورماتور خودکفا می‌شود.

وی گفت: این کارخانه علاوه بر تولید مورد نیاز کشور قادر است میزان زیادی از تولیدات خود را به کشورهای منطقه صادر کند.

عضو هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی استان سمنان با اشاره به راه‌اندازی این شرکت هم‌زمان با هفته دولت گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی این کارخانه توجه به تولید داخل و جلوگیری از واردات این محصول بوده است.

معماری خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این کارخانه کشور در این زمینه متکی به داخل بوده و از واردات این محصول به داخل جلوگیری می‌شود که این مهم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به‌ضرورت تحقق شعار سال گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی درگرو توجه به تولیدات داخل است که راه‌اندازی این کارخانه تولید ترانسفورماتور نیز در این راستا بوده است.

عضو هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان خاطرنشان کرد: در راستا پیش‌بینی‌شده ‌که این کارخانه علاوه بر تأمین ترانسفورماتور داخل کشور بیش از ۷۰ درصد محصول را نیز به کشورهای منطقه صادر کند.

معماری با اشاره به برخی تولیدات این مجموعه گفت: این شرکت کلیه ترانسفورماتورهای شبکه‌های برق را تولید می کند.

توجه به تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی از عمده اهداف راه‌اندازی بزرگ‌ترین کارخانه ترانسفورماتور است

عضو هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان با اشاره به برخی اهداف راه‌اندازی این کارخانه گفت: توجه به تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی از عمده اهداف راه‌اندازی بزرگ‌ترین کارخانه ترانسفورماتور است.

معماری با اشاره به‌ضرورت توجه به تولید ملی و حمایت از آن گفت: امروز کشور بیش‌ازپیش نیاز به توجه و حمایت تولیدکنندگان دارد تا دست به تولید ملی زده و به کشورهای دیگر وابسته نباشد.

وی با اشاره به‌ضرورت توجه به اشتغال پایدار گفت: با حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌توان به اشتغال پایدار دست‌یافت و در این راستا کارخانه ایران ترانسفورماتور زمینه اشتغال بسیاری از جوانان استان سمنان را فراهم کرده است.

عضو هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: آریا ترانسفورماتور شرق و آریا ترانسفورماتور قدرت درمجموع زمینه اشتغال بیش از ۲۰۰۰ نفر را فراهم کرده است.