معاون اول رئیس جمهوری چهار مصوبه هیات وزیران را در حوزه اقتصادی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اطلاع رسانی سامانه ملی قوانین و مقررات، اسحاق جهانگیری تصویب نامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آئین نامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تصویب نامه شماره ۸۷۱۳۵/ت ۳۵۲۲۰هـ مورخ ۳۱ مرداد ۸۶ را ابلاغ کرد. این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۶۵۰۳۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است. همچنین تصویب نامه هیات وزیران درخصوص اصلاح سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از شرکت مهندسی و توسعه نفت به شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از سوی جهانگیری ابلاغ شد. این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۶۵۰۴۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است. معاون اول رئیس جمهوری همچنین تصویبنامه هیات وزیران درخصوص انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران توسط وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد. این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۶۵۰۶۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. جهانگیری همچنین تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین صورت وضعیت مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم مربوط به سال مالی نتهی به ۲۹ اسفند ۹۳ را ابلاغ کرد. این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۶۵۰۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.