نشست توسعه روستایی با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، معاونان و مدیران دستگاه های اجرایی در ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در این نشست مهران برادر نصیری مسئول کمیته راهبردی مرکز پژوهش های اسلامی گزارشی از پژوهش های مجلس در حوزه روستایی و عشایری و همچنین راهکارهای درمان و مسکن را عنوان کرد. سپس مدیران و نمایندگان حاضر در جلسه توضیحات و نقطه نظرات خود را راجع به این گزارش بیان کرده و آن را مورد بررسی قرار دادند. سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در این جلسه با تاکیدبر ضرورت توجه به توسعه روستایی، گفت: توجه به روستا و عشایر و حرکت در جهت توانمندسازی آنها موجب کاهش نرخ بیکاری، حاشیه نشینی و افزایش تولید ملی و امنیت مرزها می‌ شود. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اهمیت پرداختن به مشکلات روستاها و مناطق عشایر نشین کشور، خاطرنشان کرد: دستگاه های اجرایی با بررسی و تحلیل پژوهش مجلس، راهکارهای خود در زودتر به نتیجه رسیدن راه حل ها ارائه خواهند کرد که مجلس هم این موارد را لحاظ می کند. رضوی توسعه روستا را از پایگاه‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: امروز اقتصاد مقاومتی به مطالبه نظام تبدیل شده و باید آن را مورد توجه جدی قرار دهیم. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان این که تا زمانی که تغییر نگاه ایجاد نشود توسعه امکان پذیر نیست گفت: لازمه توسعه، داشتن سرمایه انسانی است و باید سرمایه انسانی خود را آموزش داده و بدانیم تا زمانی که مردم به کار و تولید آشنا نباشند اقتصاد و تولید نیز شکوفا نخواهد شد.