رئیس‌جمهور با انتقاد از محتوای کتب درسی تصریح کرد: کتاب‌های درسی ما دانش آموز را به جای تربیت برای فردا، برای دیروز…

مولاوردی:

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: آموزش و پرورش و وزارت خانه علوم طرح درس هایی را برای آموزش حقوق شهروندی در…

نوبخت:

سخنگوی دولت با بیان اینکه هر کشوری که توسعه یافته باشد جایگاه رفیع تری نیز دارد، گفت: یکی از ارکان مهم توسعه علاوه  بر…

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور رییس‌جمهور نواخته شد.