ستاد توسعه فناوری های مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری در نظر دارد دانش فنی به کارگیری فناوری های تولید افزایشی را در زمینه مرمت یا ایجاد کپی دقیق از آثار باستانی در کشور بومی سازی کند.

به گزارش خبرگزاری موج از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آثار باستانی هر کشورجزئی از هویت و ارزش های ملی آن کشور محسوب می شود، امروزه با گذر زمان و بر اثر عوامل مخرب محیطی همچون سیل، زمین لرزه، باران های اسیدی، طوفان شن یا عوامل انسانی سرقت و غارت، جنگ بسیاری از آثار ارزشمند به جا مانده از دوران های مختلف تاریخی در معرض تهدید و یا تخریب قرار دارند. در این میان موزه ها و موسسات با اقداماتی از جمله مرمت و بازسازی و حتی ایجاد کپی از آثار به حفظ و نگهداری هر چه بیشتر این آثار می پردازند. در عصر حاضر استفاده از روش های پیشرفته اسکن و چاپ سه بعدی، به منظور مرمت و کپی سازی از آثار باستانی و گردشگری در بسیاری از موزه ها و مراکز فرهنگی دنیا مورد توجه قرار گرفته است، در ایران نیز بازسازی، مرمت و حفظ آثار باستانی همواره یکی از مهمترین وظایف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بوده است. در همین راستا، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد دانش فنی بکارگیری فناوری های تولید افزایشی را در زمینه مرمت یا ایجاد کپی دقیق از آثار باستانی، در کشور بومی سازی کند که با توجه به تعاملات صورت گرفته بین موزه ملی ایران و معاونت علمی و فناوری، چند اثر باستانی در مرحله نخست انتخاب شده است. مرحله نخست اجرای این طرح به صورت یک پروژه تخصصی در نظر گرفته شده است و ستاد توسعه فناوری های مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی از شرکت های داخلی علاقه مند که می توانند با معرفی تیم تخصصی تمام مراحل اعم ازاجرای فرایند اسکن لیزری (یا فتوگرامتری)، تهیه مدل سه بعدی کامپیوتری (تصحیح و یا تکمیل مدل در صورت لزوم)، انجام فرایند چاپ سه بعدی قطعه و پرداخت نهایی قطعه (در صورت لزوم) را انجام دهند برای مشارکت در این طرح دعوت کرده است. انتخاب مقیاس چاپ قطعه نهایی (ابعاد نسبت به اصل اثر) و فناوری مورد استفاده، به انتخاب انجام دهنده قابل تغییر است. علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت ستاد توسعه فناوری های مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی مراجعه کنند.