محققین آمریکایی روشی را برای تشخیص بافت های سرطانی ابداع کرده اند که به جای بیوپسی فقط با انجام یک آزمایش ساده خون می توان سرطان را تشخیص داد.

به گزارش خبرگزاری موج، یکی از رایج ترین روش ها برای تشخیص سرطان، نمونه برداری از بافت یا همان بیوپسی است که بتوان تغییرات در «دی ان ای» بافت سرطانی را ارزیابی کرد. محققین دانشگاه «کالیفرنیا» آمریکا روشی را ابداع کرده اند که با گرفتن نمونه خون به بررسی سرطان پرداخت. در واقع با این روش می توان DNA های مرتبط با سلول های تومور را در خون شناسایی کرد. در این شیوه پزشک با بررسی «دی ان ای» مرتبط با سرطان و تغییرات در آن قادر به تشخیص میزان پیشرفت سرطان در بدن بدون نمونه برداری است. محققین آمریکا نام این تکنیک را «نمونه برداری مایع» گذاشته اند. به کارگیری این شیوه می تواند جایگزین مناسبی برای نمونه برداری از بافت باشد که در پاره ای از مواقع به هنگام جدا سازی بافت، آسیب به آن وارد می شود و آزمایش به طور دقیق صورت نمی گیرد. بکارگیری این روش از این جهت حائز اهمیت است که تغییرات ژنتیکی در DNA های سرطانی قبل از رشد بافت صورت می گیرند که با انجام یک آزمایش ساده خون می توان از پیشرفت بیشتر تومور جلوگیری و درمان زود هنگام را متناسب با نوع شرایط پیشرفت سرطان شروع کرد. این آزمایش بر روی ۱۵ هزار نفر با ۵۰ نوع تومور مختلف با موفقیت انجام شده است.