محققان آلمانی ربات هایی طراحی کرده اند که قادر به بافتن سازه یکپارچه هستند.

به گزارش خبرگزاری موج، محققان دانشگاه «اشتوتگارت» آلمان، در پروژه ای سیستم متحرک رباتیکی را با قابلیت بافت سازه های الیافی ابداع کرده اند که چند ربات با کمک یکدیگر می توانند یک سازه مشخصی را با هم ببافند.
در این فیلم ربات ها در حال بافت سازه ننو هستند.