ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در مردادماه جاری مبلغ ده میلیارد ریال در قالب حمایت های تشویقی به ۹۵۴ محقق حوزه نانو پرداخت کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، این حمایت ها مربوط به مقاله هایی است که تا آخر دی ماه سال ۱۳۹۴ در ستاد نانو داوری و تایید شده است و مشکلی برای پرداخت مانند اشکال در شماره حساب، شرکت نکردن در همایش های مورد تأیید ستاد و ارائه مقاله نداشته اند. حمایت تشویقی دیگری برای مدارک تایید شده، در نظر گرفته شده است که توسط کمیته علمی داوری ستاد به تدریج و بر اساس اولویت زمانی تایید و پرداخت خواهد شد. ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سال ۱۳۸۳ تاکنون بر اساس آیین نامه های حمایت تشویقی به محققان فناوری نانو حمایت تشویقی پرداخت می کند؛ از جمله این آیین نامه ها، حمایت گام به گام از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی بر اساس دستاوردهای آنها، حمایت از چاپ مقالات ISI و حمایت از ارائه مقالات در کنگره های بین المللی معتبر است.