مطالعات جدید نشان می دهد که نمایش برنامه های مستند در زمینه حیات وحش و نیز طبیعت به کاهش روحیه خشونت در میان زندانیان کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری موج از ساینس، کنترل خشونت در زندان ها بسیار دشوار است، به طوری که کارکنان و زندانیان به طور مستمر در معرض خشونت قرار دارند. با این حال، محققان موسسه Snake River Correctional Institution در اورگان مطالعاتی را در مورد تاثیر برنامه های مستند حیات وحش بر خشونت آغاز کردند. در این مطالعات ۴۸ زندانی به دو گروه تقسیم شدند. برای گروه اول به مدت یک سال در بازه های زمانی مشخص، مجموعه برنامه هایی در زمینه حیات وحش نمایش داده شد. نتایج پس از یک سال نشان داد که این گروه ۲۶ درصد کمتر در درگیری های خشونت آمیز شرکت کردند. در مطالعه دیگری، برای زندانیان برنامه های حیات وحش و طبیعت نمایش داده شد. حدود ۸۰ درصد از زندانیان معتقد بودند که پس از تماشای برنامه مستند طبیعت و حیات وحش احساس آرامش بیشتری دارند و در موقعیت های استرس زا با یادآوری صحنه های برنامه مستند، تمایلی به شرکت در خشونت ندارند و می توانند آرامش خود را حفظ کنند. مطالعات قبلی نشان می دهد تاثیر برنامه های مستند حیات وحش و طبیعت بر افزایش آرامش، بیش از برنامه های دیگر از جمله هنری است. در این مطالعه همچنین آمده است که نمایش برنامه های مستند طبیعت و حیات وحش سبب بهبود عملکرد شناختی در کودکانی می شود که به بیماری های نقص تمرکز مبتلا هستند و فعالیت های فضای باز، سبب افزایش اعتماد به نفس کودکان می شود. رنگ سبز طبیعت هم در بهبود خلق و خو و انگیزه نقش دارد. نتایج این مطالعه در نشست سالانه انجمن روانشناسی آمریکا مطرح شد.