محققان از شناسایی گونه بسیار نادری از گربه ها خبر دادند که ۱۰ سال خبری از آن نبود.

به گزارش خبرگزاری موج، این گربه که تحت عنوان «گربه شنی عربی» شناخته می شود ساکن صحراهای عربی، شمال آفریقا و مرکز آسیاست و جالب اینکه در زمره حیوانات خجالتی قرار می گیرد.

این حیوان مرموز که تنها در شب هنگام در مناطق صحرایی به تکاپو می پردازد به طرز حیرت انگیزی توانسته خود را با محیط سخت و خشن بیابان وفق دهد. نکته جالب توجه این است که این گربه نیازی به خوردن آب نداشته و آب مورد نیاز بدنش را از راه شکار پرندگان کوچک، خزندگان و پستانداران ریز جثه تأمین می کند.

موهای فرداری که در گوش پنجه های این حیوان روییده به آن کمک می کند تا در برابر شن های بیابان از خود محافظت کند.

گربه شنی عربی در فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت(IUCN) به عنوان گونه در معرض خطر انقراض نسل قرار دارد.

محققان این حیوان را گونه ای بسیاری نادر به شمار می آورند و به جهت آنکه زیستگاه های آن در چند دهه گذشته کوچک تر شده تصور می شود که شمار بسیار اندکی از این جانور در دنیا باقی مانده باشد.

نشریه نیوساینتیست در این باره نوشت: اما در ماه های گذشته و درحالی که حدود یک دهه از این حیوان خبری نبود محققان موفق به شناسایی این جانور نادر شدند.

آنها دوربین های مخصوصی را در برخی نقاط حفاظت شده امارات نصب کرده و در کمال شگفتی تصاویر این گربه نادر را به همراه برخی گونه های دیگر از جمله مارمولک ها مشاهده کردند.