محققان در آمریکا از پشه های اصلاح شده ژنتیکی برای مقابله با انتشار ویروس زیکا استفاده می کنند

به گزارش خبرگزاری موج، انتشار ویروس زیکا در بخش هایی از فلوریدای آمریکا نگرانی های زیادی را به همراه داشته است؛ زیرا کارشناسان اعلام کرده اند که انتشار این ویروس منشأ محلی داشته و اساسا ارتباطی با محل اصلی شیوع آن یعنی ریودوژانیرو در برزیل ندارد.

حالا گروهی از محققان در این کشور استراتژی نوینی را برای مقابله با این ویروس در نظر گرفته اند که طی آن از پشه های اصلاح شده ژنتیکی زیکا برای مقابله با این ویروس استفاده خواهد شد.

سازمان غذا و داروی آمریکا(FDA) حمایت خود را از این تلاش جدید اعلام کرده است.

این درحالی است که از ماه ها پیش گمانه زنی ها درخصوص این تلاش افزایش یافته و مخالفان و موافقان درباره آن به اظهار نظر پرداخته اند.

این استراتژی جدید از سوی شرکت زیست فناوریOxitecارایه شده و طی آن هزاران پشه نر اصلاح شده ژنتیکیAedes Aegyptiدر مناطقی که زیکا گسترش یافته رها می شوند.

پشه هایی که بدین ترتیب در محیط آزاد می شوند دارای ژنی هستند که تخم پشه های حامل ویروس زیکا را در بدن پشه ماده نابود می کند.

حالا کارشناسان امیدوارند که از این روش نوین برای کنترل کامل جمعیت این پشه ها در محدوده های محلی استفاده کنند