وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارمین دوره اعطای تسهیلات به طرح های فناورانه، موضوع حمایت از تولید وتوسعه نرم افزار و اپلیکیشن را نیز در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرگزاری موج، اعطای تسهیلات به طرح های فناورانه از محل وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ۳ دوره انجام شده است و این وزارتخانه برای چهارمین بار، با اعلام فراخوان، شرایط حمایت از این طرح ها را اعلام کرده است. ارتقا و توسعه کاربرد و افزایش توانمندی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) کشور و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش ICT از جمله اهداف این اقدام عنوان شده است. طبق فراخوان اعطای تسهیلات وجوه اداره شده به طرح های فناورانه، از محل منابع داخلی شرکت ها و سازمانهای وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وجوهی به صورت تسهیلات ارزان قیمت برای حمایت از تحقیقات، طرح های توسعه ای، اشتغال آفرینی و یا صادرات کالا و خدمات در نظر گرفته شده که بر مبنای دستور عمل مصوب و محورهای اعطای تسهیلات پرداخت می شود. این وام به ۴ گروه شامل «تولید و توسعه تجهیزات در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) »، «تولید و توسعه نرم افزار»، «تولید و توسعه محتوا و خدمات» و «تولید و توسعه در زمینه امنیت اطلاعات» قابل پرداخت است. شرکت های متقاضی تسهیلات باید طرح کسب و کار خود را به صورت کامل تا ۳۰ مردادماه جاری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه دهند.