وزارت ICT برای چهارمین دوره جهت اعطای تسهیلات وجوه اداره شده به طرح‌های فناورانه از تاریخ ۱۰.۵. ۹۵ تا ۳۰.۵. ۹۵ فراخوان داد.

به گزارش خبرگزاری موج،این فراخوان در راستای ارتقا و توسعه کاربرد و افزایش توانمندی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و تولید برنامه‌های نرم‌‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش ICT بوده است. بر این اساس، از محل منابع داخلی شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وجوهی به صورت تسهیلات ارزان قیمت برای حمایت از تحقیقات، طرح‌های توسعه‌ای، اشتغال آفرینی یا صادرات کالا و خدمات در نظر گرفته شده که بر مبنای دستور عمل مصوب و محورهای اعطای تسهیلات پرداخت می‌شود. وام به چهار گروه شامل تولید و توسعه تجهیزات در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تولید و توسعه نرم‌افزار، تولید و توسعه محتوا و خدمات و تولید و توسعه در زمینه امنیت اطلاعات قابل پرداخت است. شرکت‌های متقاضی تسهیلات می‌بایست، طرح کسب‌و‌کار خود را به صورت کامل تهیه نموده و از تاریخ ۱۰. ۵. ۹۵ نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.