ارائه خدمات پستی در روستاها در قالب تفاهم همکاری میان شرکت مخابرات ایران و شرکت پست به دفاتر ICT روستایی سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری موج، تفاهم نامه گسترش همکاری های متقابل و دوجانبه بین شرکت های ملی پست و مخابرات ایران با حضور مدیران عامل دو شرکت به امضا رسید. این تفاهم نامه در راستای ساماندهی و توسعه خدمات پستی در روستاها از طریق دفاتر ICT روستایی منعقد شد. هم اکنون نزدیک به ۵ هزار دفتر ICT روستایی در کشور مشغول به فعالیت است که با توجه به اینکه در سال های اخیر در خصوص ارائه خدمات پستی از طریق این دفاتر در کشور، رویه هماهنگ و واحدی وجود نداشت، مخابرات و پست برای ارائه خدمات مطلوب وارد مذاکره شدند. بر این اساس با امضای این تفاهم نامه، پیش بینی می شود مشکلات موجود مرتفع و با هماهنگی های صورت گرفته بین مسوولان پست و مخابرات استان ها، از این پس کارگزاران دفاتر خدمات روستایی، ملزم به ارائه خدمات پستی در بخش های قبول و توزیع خواهند بود. طبق این تفاهم نامه ۳۵ درصد از حق السهم قبول مرسولات، بابت استفاده از امکانات و فضاهای شرکت مخابرات به این شرکت و ۶۵ درصد نیز به کارگزار روستایی تعلق می گیرد. با توجه به اینکه فرایند توزیع خارج از ساعت اداری و فضای مخابرات انجام می شود، ۱۰۰درصد کارمزد نیز به کارگزار دفاتر ICT روستایی پرداخت می شود. در همین حال مقرر شد مدیران کل پست استان ها، به دنبال انعقاد این تفاهم نامه و ابلاغ دستور العمل های اجرایی مربوطه از سوی معاونت فنی و بازرگانی پست، به سرعت وضعیت خدمات دهی به روستاها را ساماندهی کنند.