اعضای کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت ساخت تجهیزات مورد نیاز صنایع دانش ­بنیان در داخل کشور تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری موج از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۴۷ کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورا با موضوع بحث و بررسی پیرامون  آثار چارچوب و ضوابط تعیین شده در برنامه جامع اقدام مشترک «برجام» بر خرید، فروش و نقل و انتقال تجهیزات با کاربرد دوگانه و تاثیر این ضوابط بر صنایع دانش بنیان کشور تشکیل شد. در گزارشی که به همین منظور تهیه و ارائه شد، با اشاره به بند ۱۷ برجام که در آن جمهوری اسلامی ایران متعهد شده پس از تصویب برجام در خصوص بخشی از نیازهای فناورانه خود که جزئیات آن در پیوست برجام آمده است، از طریق مجرای تعریف شده و هماهنگ با شورای امنیت سازمان ملل و کمیسیون مشترک برجام، خریدهای خود را انجام دهد؛ برخی از تبعات این تصمیم نیز مورد تحلیل قرار گرفت. در ادامه جلسه با بررسی فهرست های INFCIRC/254/Rev.12/Part1 و INFCIRC/254/Rev.9/Part2 که به «فهرست کالاهای با کاربرد دوگانه» موسوم شده اند، تاریخچه سازمان تدوین کننده فهرست ها (NSG)، کارکرد و موارد استفاده از این فهرست ها و حوزه های مشمول این دو فهرست در صنایع کشور نیز به بحث و بررسی گذاشته شد. اعضای کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و فناوری پس از تشریح فرآیند طراحی شده به منظور مدیریت خرید تجهیزات و مواد با فناوری بالا در برجام و همچنین مروری بر محتوای فهرست کالاها، تجهیزات، مواد و فناوری های با کاربرد دوگانه، فرصت ها و تهدیدات احتمالی این چارچوب تعیین شده را مورد بحث و بررسی قرار دادند. اعضای کمیسیون همچنین بر اتخاذ راهکارهای موازی به منظور تأمین و ساخت تجهیزات و مواد مصرفی با کاربرد­ دوگانه در صنایع دانش ­بنیان در داخل کشور در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تأکید کردند.