اپل تنها در یک دهه موفق شده است که یک میلیارد آیفون را به فروش برساند. وقتی این موضوع را در مقایسه با سایر شرکت ها و محصولات قرار می دهیم، متوجه یک نکته اساسی در مورد این دستاورد بزرگ اپل خواهیم شد.

به گزارش خبرگزاری موج، رسیدن به رقم یک میلیارد نسخه در مورد فروش محصولات، از ان دسته ارقامی است که میتواند خبرساز باشد. این رقم به قدری بزرگ است که به سادگی نمیتوان از کنار آن عبور کرد. در این هفته شرکت اپل موفق شده تا به رقم یک میلیارد در فروش آیفون تنها ظرف یک دهه دست یابد.

برای برخی از شرکت ها فروش یک میلیارد محصول اساسا چیز عجیب و غریبی نیست. برای مثال اگر شما شرکتی مانند مک دونالد را در نظر آورید این شرکت در سال ۱۹۶۳ بعد از ۲۳ سال به فروش ۱ میلیارد ساندویچ رسید، در سال ۱۹۸۴ به ۵۰ میلیارد و در سال ۱۹۹۳ به رقم ۱۰۰ میلیارد نیز دست یافته است. اما محصولات مک دونالد اساس مصرفی هستند!

در سال ۲۰۰۲ فروشPCبه رقم ۱ میلیارد رسید. اما ۲۵ سال طول کشید تا به این رقم در فروشPCبرسیم. در سپتامبر ۲۰۱۳ تعداد گوشی های اندروید فعال شده به رقم ۱ میلیارد رسید(چهار سال و نیم بعد از انتشار اولین نسخه از این سیستم عامل) و در سال ۲۰۱۴ این سیستم عامل تعداد ۱ میلیارد کاربر فعال در ماه داشته است.

اما می توان گفت کهPCو اندروید یک محصول نیستند زیرا تعداد زیادی از آنها توسط شرکت های مختلف در حال ساخت است و رسیدن به رقم یک میلیارد در این حوزه ها ناشی از همکاری و همیاری بسیاری از شرکت های مختلف است.

در آوریل سال ۲۰۱۵ مایکروسافت یک هدف بلند پروازانه برای خود ترسیم کرد: رساندن ویندوز ۱۰ به تعداد ۱ میلیارد کاربر در طی ۲ تا ۳ سال. اما همین اواخر این شرکت اعتراف کرد که رسیدن به این رقم حتی با توجه به موضوع رایگان بودن بروزرسانی برای کاربران قبلی ویندوز به همین سادگی نیست و این هدف در بازه زمانی تعیین شده محقق نخواهد شد.

اپل هم اما برای رسیدن به رقم یک میلیارد به عنوان یک شرکت کار سختی نداشته است. در نوامبر سال گذشته این شرکت موفق شد تا از رقم یک میلیارد دستگاهiOS(از جمله آیفون، آیپد و آیپاد بر روی هم) عبور کند. اما زمانی که بحثبر سر یک محصول و یک برند به تنهایی باشد، اوضاع متفاوت است و این موضوعی است که فروش یک میلیارد آیفون از سوی اپل را به یک نکته قابل توجه تبدیل میکند. و موضوع مهم تر آن که این رقم در کمتر از یک دهه به دست آمده است.

وقتی رقم فروش آیفون را با محصول دیگری نظیر آیپاد مقایسه میکنید و متوجه میشوید که اپل برای فروش ۴۰۰ میلیون آیپاد ۱÷۲ سال زمان صرف کرده است، از یک جنبه دیگر به معجزه ای که آیفون رقم زده پی میبرید. همه اینها صرف نظر از درآمد رویایی آیفون برای اپل است.

اگر در نظر آورید که رقم میانگین فروش هر آیفون در طول این یک دهه برابر با ۶۲۰ دلار باشد، میتوانید دقیقا حساب کنید که آیفون به تنهایی تا کنون چه درآمد هنگفتی برای اپل به همراه داشته است.